Fagtidsskrift

NHLF har som en viktig ambisjon å bygge en akademisk solid forankret felles fagtidsskrift for våre medlemmer. Tidsskriftet blir kun internett basert og vi setter i gang nå med å bygge et egnet og enkelt web basert format.