Faglige Videokonferanser

Faglige videokonferanser er under de suste års spesielle omstendigheter og har gitt nye og rikere muligheter for faglig nett verking og kursing via toveis interaktive videomøter og konferanser og webinarer. Vi jobber nå med å lage regelmessig videomøter og webinarer hvor vi vil invitere sentrale forelesere innen emner som har spesiell interesse for våre medlemmer