Årlig arrangementer

Vi vil søke med våre medlemmer å holde et årlig åpent arrangement rundt aktuelle temaer som kan være av spesiell interesse både for medlemmer og almenneheten.