Årsmøte 2023 – Dagsorden og saksliste

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Styret legger frem årsberetning og regnskap 

4. Saker behandles

Merknader:

• Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten

• Årsmøtet er åpent for betalte hovedmedlemmer i 2022 og 2023 (personlige medlemskap og foretaksmedlemskap)

• Fremmøtte medlemmer har stemmerett

Saksliste

  1. Innkomne saker
  2. Veien videre

Innkommet forslag

Jeg lurer på om hvordan forbudet vil jobbe mot planlagte vaksinekrav som kjøres nå mot studenter innenfor helsesektoren?

Studentene føler seg presset til å velge vaksine for å oppnå fordeler eller unngå ulemper ifht praksisplass.

Jeg mener at hvis dette ikke stoppes nå, kommer politikerne til å strekke kravene sine enda lenger. Dette må stoppes nå før det er for sent!

Forslagstiller: F. A. 

Styrets kommentar:

NLHF og Norsk hjelpefond har i samråd med advokat forfattet i 2022 en brevmal som kan sendes praksissted som har vaksinekrav. 

Brevmalen kan fås ved å kontakte Norsk Hjelpefond.