Nettverksmøter

Man ser et økede behov for å bygge nettverk mellom helsearbeidere hvor man kan ta opp daglige og spesiell utfordringer som hva man har opplevde i de siste årene. Gjennom våre faggrupper vil vi bidra ed å arrangere nettverksmøter både innen og mellom faggrupper.