Nyhetsbrev November 02, 2022

NLHF: Du er invitert til åpent møte onsdag 2. november kl. 20.00 (Zoom)

Kjære alle medlemmer og andre interesserte

Det har vært hektisk etter sommeren. Her kommer en lang og etterlengtet oppdatering.

Sommerkonferansen ble en suksess

Først, tusen takk til alle som deltok på sommerkonferansen i Oslo 4. juni, Refleksjoner rundt en pandemi. Det var et stort dugnadsarbeid som lå bak, og vi er veldig glade for alle de mange gode tilbakemeldingene vi har fått fra dere. Foredragene kan ses her: https://www.nlhf.no/seminarer/

NLHF omtalt i den svenske Läkaratidningen. Video sett 600 000 ganger!

Videointervjuet vi gjorde med den svenske patologen Ute Kruger om korona-vaksinasjon og «turbocancer» har blitt sett over 600 000 på ulike plattformer, se den her: Vi ser at vår tilstedeværelse i samfunnsdebatten kan bidra til nysgjerrighet og kritiske spørsmål.

En ny legeforening blir til

Behovet for å danne en ny legeforening vokste ut fra det økende presset myndighetene påla helsepersonell under pandemien. En gruppe leger tok initiativet til å danne en ny interesseorganisasjon, og det ble etter hvert besluttet at den skulle samle alle helseprofesjonene, derav navnet Norske leger og helsearbeideres fellesforbund, NLHF. På den måten kunne vi jobbe sammen for å ivareta våre rettigheter samt utøve våre profesjoner i henhold til medisinsketiske prinsipper.

Foreningen vår baserer seg på frivillighet og det ligger flere hundre dugnadstimer bak, fordelt på noen få ildsjeler. Vi jobber iherdig med nettverksbygging i inn- og utland, administrasjon, IT, regnskap, opplysningskampanjer og planlegging. Det er til tider svært overveldende med mange viktige oppgaver og altfor få hender.

Nå som vi har fått inn betalte medlemmer, kan vi få dekket driftsutgifter i foreningen. Tusen takk til alle som har meldt seg inn.

Vi ser lyst på tiden vi går i møte. Dette løfter vi sammen.

Vi har medlemmer fra 16 ulike faggrupper!

I etterkant av sommerkonferansen var det 133 personer som fylte ut innmeldingsskjemaet for medlemskap på hjemmesiden, deriblant over 30 leger og 50 sykepleiere. Faktura for medlemskontingent ble sendt ut 3. september.

Vi har per i dag 63 betalte medlemmer, hvorav 19 leger og 24 sykepleiere. Andre faggrupper som er representert er: psykologer, jordmødre, helsefagarbeidere, farmasøyt, sosionom, vernepleier, kiropraktor, fysioterapeut, bioingeniør, ergoterapeut, kiropraktor, naprapat, ortopediingeniør og osteopat.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere! Derfor vil vi invitere til et åpent møte for medlemmer og andre interesserte onsdag 2. november kl. 20.00 (Zoom). Da kan vi ta en prat og finne ut av hvordan vi kan samarbeide om veien videre. Hvordan vi kan hjelpe hverandre til å oppnå de målene vi setter oss. Meld deg på møtet her: https://zoom.us/meeting/register/tJ0kceysrTItGdHxhAeThrVBQbBoquOO6TCW

Ansvarsforsikring for leger og firmamedlemskap

NLHF har per i dag 15 firmamedlemmer som har kollektiv avtale i SMB Norge som en del av medlemskapet i NLHF. Les om medlemsfordelene for firmamedlemmer her: https://dinbedrift.no/

Vi er i dialog med forsikringsselskaper og SMB Norge angående ansvarsforsikring for leger, da vi ønsker å kunne tilby våre firmamedlemmer en slik tilleggsavtale.

Eksklusivt kurs med Dr. Aseem Malholtra for medlemmer i NLHF

Vi er i dialog med NLHF konferanse deltager den britiske kardiologen Aseem Malholtra med tanke på å lage et kurs eksklusivt for våre medlemmer. Det gleder vi oss veldig til. Arbeidet med kurset er i gang og kurs portalen vil være oppe på nyåret.

Arbeidsgruppe for håndtering av vaksineskader

Leger fra NLHF har sammen med Norsk Hjelpefond og advokat dannet en arbeidsgruppe som jobber med håndtering av vaksineskadde. Vi får i økende grad henvendelser fra folk som har fått skader etter koronavaksinasjon. Hvordan kan vi hjelpe disse, og hva kan vi gjøre for å hindre at flere blir skadet. Det er tematikker det jobbes med.

Arbeidsgruppe for advokatsaker

Representanter fra NLHF er medisinskfaglige rådgivere i flere pågående advokatsaker som vedrører myndighetenes håndtering av pandemien, i vaksineskadesaker samt i diskrimineringssaker der helsepersonell ble pålagt å vaksinere seg.

Politisk påvirkning

NLHF har sammen med SMB Norge større mulighet til å påvirke politisk gjennom deres nettverk. Vi er i gang med å drøfte ulike rettslige tiltak og virkemidler vi kan bruke når det gjelder vaksinekrav for helsepersonell, særlig ved nyansettelser.

NLHF vil skrive høringsinnspill når det dukker opp relevante høringer.

NLHF deltok i høstkonferansen til FHI.

Studiereiser

Vi har vært i dialog med et forskningsinstitutt i Kina hvor vi ønsker å planlegge en studiereise for medlemmer. Dette er foreløpig satt på vent i forhold til dagens usikre situasjon med reiserestriksjoner.

Fagtidsskrift

Vi har hatt møter med forskere ved universitetet i Oslo vedrørende å etablere et nytt fagtidsskrift. Vi satt opp en digital prototype av fagtidsskriftet. Prosjektet er satt på vent pga. manglende kapasitet og andre oppgaver som vi var nødt til å gi høyere prioritet.

NCD – Nordic Covid Declaration

NLHF støtter initiativet Nordic Covid Declaration og har overtatt drift og vedlikehold av deres nettsider: www.ncd2021.org samt sosiale medier, Instagram og Facebook. Hver måned når innleggene på sosiale medier ut til ca. 10 000 mennesker

.

Konferanser

04 Juni Konferansen

Norsk konferanse med refleksjoner rundt en pandemi. Se programblad og opptak fra konferansen

Et heldags-seminar som ga en bred presentasjon fra ledende foredragsholdere innen immunologi/vaksine teknologi, epidemiologi, tiltak og aktivisme rundt «SARS-CoV-2»

Oslo International Conference

Do No Harm, Oslo International Conference

Ryan Cole, Meryl Nass, Aseem Malhotra, Christian Peronne, Astrid Stuckelberger, Alexandra Henrion-Caude til Oslo den 19 november.

NLHF arrangerer i samarbeid med tidsskriftet Hemali www.hemali.no og IPSE (International Political and Scientific Ethics) en internasjonal konferanse i Oslo lørdag 19. november Les mer her:

Gleder oss til å se deg på Zoom onsdag 2. november kl. 20.00 og på konferansen i Oslo lørdag 19. november! Riktig god høst.

Med vennlig hilsen

Anette Iren Isene
Styreleder

På vegne av styret
i NLHF