Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF) er en nylig etablert interesseorganisasjon som er åpen for alle helsearbeidere innen privat og offentlig sektor. Den har som formål å ivareta medlemmers rettigheter knyttet til profesjonsutøvelse spesielt med tanke på de medisinsk etiske prinsipper. NLHF kan gjennom sin kollektive avtale med SMB Norge (www.dinbedrift.no) gi foretaksmedlemmer forsikringsordninger mm. SMB Norge jobber også politisk for å ivareta medlemmers rettigheter i forhold til deres forretningsvirksomhet og arbeidsvilkår- knyttet til norsk lov.

NLHF er en felles plattform som skal verne medlemmene mot diskriminerende tiltak og mot usaklige oppsigelser. I den spesielle situasjon rundt Covid-19 så er våre medlemmer spesielt utsatte hvor det daglig skjer ulovlige overgrep mot våre medlemmer fra både det offentlige og private forvaltningssystemer. NLHF i samarbeid med Norsk Hjelpefond (www.norskhjelpefond.no) vil styrke arbeidet med å kunne umiddelbart agere på vegne av våre medlemmer mot ulovlige overgrep knyttet spesielt til forvaltnings– og arbeidsmiljøloven.

Forbundet vil bygge en solid faglig uhildet plattform for sine medlemmer ved å være økonomisk uavhengig av leverandørnæringen (eks. legemiddelindustrien).

Styreleder: Anette Iren Isene, Nestleder: Torkel Snellingen, Medlemmer: Shahid Chohan, Christian Coucheron, Jørn Eikemo  og Barbro Paulsen Varamedlemmer:  Kjetil Johansen og Martin Tufteland