Støttefond

STØTTEFOND FOR COVID-19 RELATERTE OVERGREP PÅ MEDLEMMENE

SARS-CoV-2 / Covid-19 har bragt ekstraordinære utfordringer til alle potensielle medlemmer til NLHF. Utfordringen har vært spesielt store for de som jobber i diverse helseinstitusjoner og i allmennhelsetjenesten.

Utfordringen er knyttet til medlemmer som har – gjennom sine personlig medisinsk etisk vurdering – nektet å føye seg til forordninger gjennom anbefalinger, forskrifter eller lovbestemmelser som innskrenker utøvelse av profesjonsyrke og som vurderes som skadelig. Dette inkluderer behov for å kunne gi uhildet og viktig informasjon som en del av de medisinsk etiske retningslinjer med grunnlag i Nurembergkoden og Helsinki Deklarasjonen knyttet til Informert Samtykke.

Mange potensielle medlemmer har fått tilsynssaker rette mot seg. Saker knyttet til ytringsfrihet og profesjonell rådgivning som er grunnet i faglig vurderinger . Diss erofte knyttet til grove æreskrenkelser i avis media og kan ikke tolereres.

Det har også vært økende og uholdbar press på ikke vaksinerte helsemedarbeidere hvor det er gjennomført ulovlig diskriminerende tiltak og oppsigelser mot denne gruppe. Her ser vi nå stadig flere og flere medlemmer som forlater sine stillinger p.g.a av mobbing eller regelrett ulovlig oppsigelser.

For å ivareta våre medlemmer mot slike overgrep har vi alliert oss med Norsk Hjelpefond (NHF) . NHF ble etablert i oktober 2021 for å kunne gi juridisk råd, veiledning og økonomisk bistand til de som blir utsatt for samfunnsovergrep knyttet til Covid-19 tiltak.

Mange av de som Norsk Hjelpefond har vært i kontakt med er fra våre medlemmer og angrep på disse øker nå i omfang i både i mengde og geografisk utbredelse. Norsk Hjelpefond etablere nå lokale grupper i alle norske fylker. Samarbeidet med NHF vil gi NLHF sin formålsparagraf et viktig innhold i denne vanskelige tiden vi er i og vil bidra med ås styrke det viktige arbeid til NHF generelt og gi en viktig støtte til våre medlemmer som blir utsatt for de mage ulovlige overgrep. NHLF vil i innledningsfasen støtte NHF med finansiell bidrag som vil bli øremerket til bruk for forbundets utsatte medlemmer.

Hvis medlemmer ønsker å gi en ren donasjon mottas det med takk fra NHF. Det åpnes også for donasjoner utenfor medlemsmassen.

Les mer om norsk hjelpefond her.