Styret 2023

Følgende kandidater er foreslått til styreverv for kommende periode.